Saturday, 31 December 2011

数学游戏:加减乘除

同学们, 动脑筋之余,也尽情玩游戏吧!!(play) 


玩法很简单, 选择喜欢的加法啊减法啊等等,然后就用最快的速度回答问题吧,祝你愉快~!

打字游戏

看看你的打字速度有多快,有多准,快进来玩一玩。(Play)

Friday, 30 December 2011

NOTA TATABAHASA UPSR

Beberapa Masalah Penggunaan Kata Dalam Ayat


1. Salah: Ada berbagai barang di kedai itu.
Betul: Ada berbagai-bagai barang di kedai itu.
Ada pelbagai barang di kedai itu.

2. Salah: Ali dihadiahkan sebuah buku harian.
Betul: Ali dihadiahi sebuah buku harian.

3. Salah: Saya menghadiahkan Salim sebuah basikal.
Betul: Saya menghadiahi Salim sebuah basikal.

4. Salah: Buku itu dihadiahi kepada Ali.
Betul: Buku itu dihadiahkan kepada Ali.

5. Salah: Dia merindukan anaknya.
Betul: Dia merindui anaknya.
Dia rindu akan anaknya.

6. Salah: Ibu meniduri adik.
Betul: Ibu menidurkan adik.

7. Salah: Hakim menjatuhkan pembunuh itu hukuman gantung.
Betul: Hakim telah menjatuhi pembunuh itu hukuman gantung.

8.Salah: Hakim telah menjatuhi hukuman gantung kepada pembunuh itu.
Betul: Hakim telah menjatuhkan hukuman gantung kepada pembunuh itu.

9. Salah: Pembunuh itu telah dijatuhkan hukuman gantung.
Betul: Pembunuh itu telah dijatuhi hukuman gantung.

10.Salah: Bangunan itu adalah Komtar.
Betul: Bangunan itu ialah Komtar.

11. Salah: Perkara itu ialah benar.
Betul: Perkara itu adalah benar.

12. Salah: Bola itu ditendang oleh saya.
Betul: Bola itu saya tendang.

13. Salah: Bola itu Ali tendang.
Betul: Bola itu ditendang oleh Ali.

14. Salah: Di masa cuti sekolah, banyak orang yang balik kampung.
Betul: Pada masa cuti sekolah, banyak orang yang balik ke kampung.

15. Salah: Dia menceburkan diri di bidang perniagaan.
Betul: Dia menceburkan diri dalam bidang perniagaan.

16. Salah: Dalam bilik itu ada banyak nyamuk.
Betul: Di dalam bilik itu ada banyak nyamuk.

17. Salah: Di atas perhatian daripada pihak tuan, saya mengucapkan terima kasih.
Betul: Atas perhatian daripada pihak tuan, saya mengucapkan terima kasih.

18. Salah: Bersama surat ini saya lampirkan borang kaji selidik.
Betul: Bersama-sama surat ini saya lampirkan borang kaji selidik.

19. Salah: Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak yang bermusuhan itu.
Betul: Saya tidak menyebelahi kedua-dua belah pihak yang bermusuhan itu.

20. Salah: Saya tidak akan mensiakan peluang ini.
Betul: Saya tidak akan mensia-siakan peluang ini.

21. Salah: Setengah orang tidak suka makan makanan yang manis-manis.
Betul: Setengah-setengah/sesetengah orang tidak suka makan makanan yang manis-manis.

22. Salah: Dia selalu berkunjung Eropah.
Betul: Dia selalu berkunjung ke Eropah.

23. Salah: Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya.
Betul: Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya.

24. Salah: Rumah Zahari terletak antara Batu Pahat dengan Parit Raja.
Betul: Rumah Zahari terletak di antara Batu Pahat dengan Parit Raja.

25. Salah: Kerjasama di antara dua buah negara akan diteruskan lagi.
Betul: Kerjasama antara dua buah negara akan diteruskan lagi.

26. Salah: Dia belajar dari pengalaman.
Betul: Dia belajar daripada pengalaman.

27.
Salah: Buku itu dia hantar ke perpustakaan.
Betul: Buku itu dihantar olehnya ke perpustakaan.

28. Salah: Kertas itu dimasukkan dalam laci
Betul: Kertas itu dimasukkan ke dalam laci.

29. Salah: Dia datang bila dipanggil.
Betul: Dia datang apabila dipanggil.

30. Salah: Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya.
Betul: Semoga Allah mencucurkan rahmat ke atas rohnya.

31. Salah: Dia memandang kepada saya.
Betul:
Dia memandang saya.

32. Salah: Dia memberi pelajaran kepada anaknya.
Betul: Dia memberikan pelajaran kepada anaknya.

33. Salah: Ahmad telah membesar perniagaannya.
Betul: Ahmad telah membesarkan perniagaannya.

34. Salah: Oleh kerana itu, masalah ini harus diselesaikan segera.
Betul: Oleh sebab itu, masalah ini harus diselesaikan segera.

35. Salah: Silalah datang ke rumah saya pada bila masa.
Betul: Silalah datang ke rumah saya pada bila-bila masa.

36. Salah: Pilihlah mana yang sesuai.
Betul: Pilihlah mana-mana yang sesuai.

37. Salah: Ambillah apa yang anda suka.
Betul: Ambillah apa-apa yang anda suka.

38. Salah: Letaklah di mana yang sesuai.
Betul: Letaklah di mana-mana yang sesuai.

39. Salah: Anda berasal daripada mana?
Betul: Anda berasal dari mana?

40. Salah: Mereka-mereka yang tidak membayar denda akan ditangkap.
Betul: Mereka yang tidak membayar denda akan ditangkap.

TATABAHASA - KOSA KATASering kali kita keliru sama ada perktaan yang kita gunakan itu betul atau salah. Kita tidak tahu hendak merujuk dengan siapa. Kini internet boleh digunakan sebagai sumber rujukan kita.

Kepada mereka yang keliru dengan sesuatu istilah atau kosa kata boleh merujuk web di bawah ini:
SILA KLIK WEB RUJUKAN KOSA KATA INI ..KLIK Taip perkataan yang dicari pada petak carian yang disediakan itu.

KESALAHAN PENGGUNAAN KATA

KATA BILANGAN:


Salah: Empat unsur-unsur
Betul: Empat unsur

Salah: Banyak organisasi-organisasi
Betul: Banyak organisasi

Salah: Banyak langkah-langkah
Betul: Banyak langkah

Salah: Semua tugas-tugas
Betul: Semua tugas

Salah: Semua anggota-anggota
Betul: Semua anggota

Salah: Semua ilmu-ilmu
Batul: Semua ilmu

Salah: Semua aspek-aspek
Betul: Semua aspek

Salah: Kesemua filem-filem
Betul: Kesemua filem

Salah: Segala maklumat-maklumat
Betul: Segala maklumat

Salah: Kebanyakan orang-orang
Betul: Kebanyakan orang

Kesimpulan: Kata bilangan seperti:
  • berbagai-bagai/pelbagai
  • para
  • sebahagian
  • segenap
  • keseluruhan
  • kedua-dua
  • beribu-ribu
  • berguni-guni
  • tiap-tiap
  • masing-masing
....perkataan yang mengikutinya tidak perlu digandakan.
Catatan: Bagi perkataan 'masing-masing', perkataan yang mendahuluinya tidak perlu digandakan. Contoh

Peserta pertandingan diminta mengambil tempat masing-masing.

多少人在看?