Friday, 30 December 2011

KESALAHAN PENGGUNAAN KATA

KATA BILANGAN:


Salah: Empat unsur-unsur
Betul: Empat unsur

Salah: Banyak organisasi-organisasi
Betul: Banyak organisasi

Salah: Banyak langkah-langkah
Betul: Banyak langkah

Salah: Semua tugas-tugas
Betul: Semua tugas

Salah: Semua anggota-anggota
Betul: Semua anggota

Salah: Semua ilmu-ilmu
Batul: Semua ilmu

Salah: Semua aspek-aspek
Betul: Semua aspek

Salah: Kesemua filem-filem
Betul: Kesemua filem

Salah: Segala maklumat-maklumat
Betul: Segala maklumat

Salah: Kebanyakan orang-orang
Betul: Kebanyakan orang

Kesimpulan: Kata bilangan seperti:
  • berbagai-bagai/pelbagai
  • para
  • sebahagian
  • segenap
  • keseluruhan
  • kedua-dua
  • beribu-ribu
  • berguni-guni
  • tiap-tiap
  • masing-masing
....perkataan yang mengikutinya tidak perlu digandakan.
Catatan: Bagi perkataan 'masing-masing', perkataan yang mendahuluinya tidak perlu digandakan. Contoh

Peserta pertandingan diminta mengambil tempat masing-masing.

0 comments:

Post a Comment

多少人在看?